படைப்புகளை அனுப்ப...பதிவு செய்

சூரியனை ஆராய ‘ஆதித்யா’… அடுத்த ஆண்டு ஏவப்படுகிறது!

asm

சென்னை:  நிலவுக்கும், செவ்வாய் கிரகத்துக்கும் சந்திரயான், மங்கள்யான் என விண்கலங்களைச் செலுத்தியுள்ள இஸ்ரோ, அடுத்த ஆண்டு சூரியனை [ தொடர்ந்து படிக்க... ]