படைப்புகளை அனுப்ப...பதிவு செய்

செவ்வாய்க்கு ஆளில்லாத விண்கலத்தை அனுப்பும் முயற்சியில் தீவிரமாகும் இஸ்ரோ!

earth-mars

டெல்லி:  அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்குள் செவ்வாய் கிரகத்துக்கு ஆளில்லாத விண்கலத்தை அனுப்புகிறது இந்தியாவின் இஸ்ரோ. இந்திய விண்வெளி [ தொடர்ந்து படிக்க... ]