படைப்புகளை அனுப்ப...பதிவு செய்

சூரியனை ஆராய நாசா அனுப்பும் ஐரிஸ்!

safe_image

பசடோனா: சூரியனின் உட்பகுதி மற்றும் மேற்பரப்பை ஆராய நாசா ஆய்வு மையம் வரும் ஜூன் 26-ம் தேதி ஐரிஸ் (Interface Region Imaging Spectrograph - IRIS) என்ற புதிய [ தொடர்ந்து படிக்க... ]