படைப்புகளை அனுப்ப...பதிவு செய்

70 மடங்கு பெரிய புதிய நிலவு கண்டுபிடிப்பு!

24-big-moon-600

லண்டன்: சூரிய குடும்பத்துக்கு வெளியில் ஒரு மிகப் பெரிய நிலவை வானியல் ஆய்வாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். இது வியாழன் கிரகத்தை விட [ தொடர்ந்து படிக்க... ]