படைப்புகளை அனுப்ப...பதிவு செய்

செவ்வாய் கிரகத்துக்கு மேலும் இரு ரோவர் விண்கலங்கள்

la-sci-sn-new-mars-rover-curiosity-nasa

சான் பிரான்சிஸ்கோ:  செவ்வாய் கிரகத்துக்கு மேலும் ஒரு ரோவரை அனுப்புகிறது நாசா. இந்த விண்கலம் செவ்வாயில் உயிர்கள் வாழ்வது [ தொடர்ந்து படிக்க... ]