படைப்புகளை அனுப்ப...பதிவு செய்

செவ்வாய் கிரகத்தில் பூ வடிவ பொருள்.. பாம்பு வடிவ பாறை, பழைய நதி!

ind-Mars-Flower-400x267

வாஷிங்டன்: செவ்வாய் கிரகத்தில் பாறையின் மேல் முத்து நிறத்தில் பூ போன்ற வடிவமுள்ள படத்தை நாசாவின் க்யூரியாசிட்டி விண்கலம் [ தொடர்ந்து படிக்க... ]