படைப்புகளை அனுப்ப...பதிவு செய்

வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது ‘சந்திரயான்-2’!

Chandrayaan2

ஸ்ரீஹரிகோட்டா: நிலவின் தென் துருவ பகுதியை இதுவரை எந்த நாடும் ஆராய்ந்தது இல்லை. அந்த ஆய்வில், ரூ.1,000 கோடியில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள [ தொடர்ந்து படிக்க... ]