படைப்புகளை அனுப்ப...பதிவு செய்

நிலாவுக்குப் போய் வரலாம்… கட்டணம் ஜஸ்ட் ரூ 8250 கோடிதான்!!

Moon1_art-7-26810

சான்பிரான்சிஸ்கோ: நிலவுக்கு மனிதர்களை ஜாலி சுற்றுலா அழைத்துச் செல்லும் திட்டத்தை விரைவில் தொடங்கவிருக்கிறது ஒரு அமெரிக்க [ தொடர்ந்து படிக்க... ]