படைப்புகளை அனுப்ப...பதிவு செய்

செவ்வாய் கிரக ஆராய்ச்சியில் முக்கிய மைல்கல்: 1500 கிமீ நீள ஆறு கண்டுபிடிப்பு!

upperreullvallis_perspective1

லண்டன்: செவ்வாய்கிரகத்தில் 1500 கிமீ நீளமும் 7 கிமீ அகலமும் 300 மீட்டர் ஆழமும் கொண்ட பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய ஆறு ஒன்றைக் [ தொடர்ந்து படிக்க... ]