படைப்புகளை அனுப்ப...பதிவு செய்

செவ்வாய் கிரகத்தில் உயிர் வாழ்வது சாத்தியம்.. தண்ணீர் இருப்பதை உறுதிப்படுத்திய க்யூரியாசிட்டி!

wn20130314n2a-870x489

படோசனா: செவ்வாய் கிரகத்தில் உயிரினங்கள் வாழ்வது சாத்தியமே. அங்கு ஒரு காலத்தில் உயிரினங்கள் வாழ்ந்திருப்பதற்கான ஆதாரங்கள், [ தொடர்ந்து படிக்க... ]

செவ்வாய் கிரகத்தில் சூரிய கிரணம் – மார்ஸ் ரோவர் அனுப்பிய படம்!

xlarge

பஸடேனா: செவ்வாய் கிரகத்தில் ஏற்பட்ட சூரிய கிரகணத்தை படம் பிடித்து அனுப்பியுள்ளது நாசாவின் மார்ஸ் ரோவர் க்யூரியாசிட்டி. சூரிய [ தொடர்ந்து படிக்க... ]