படைப்புகளை அனுப்ப...பதிவு செய்

முட்டை வடிவில் ஒரு நிலா!

704733main_pia14633-946

கோள்களாகட்டும், அவற்றின் துணைக் கோள்களாகட்டும்.. நாமறிந்த அவற்றின் பொதுவான வடிவம் வட்டம்தான். ஆனால் முட்டை வடிவிலும் [ தொடர்ந்து படிக்க... ]

சனிக்கிரகமும் டைட்டன் நிலவும்… காசினி அனுப்பியுள்ள கலர்புல் படங்கள்!

682451main_pia14922-673

படேசேனா: இங்கே நீங்கள் பார்ப்பது ஓவியரின் கைத்திறமையோ... கிராபிக் டிசைனரின் ஜாலமோ கிடையாது. நிஜமான படங்கள். காசினி விண்கலம் [ தொடர்ந்து படிக்க... ]